ഡോണ മയൂര

Dona Mayooraതിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി, ഇപ്പോള്‍ ഭര്‍ത്താവും രണ്ട് കുട്ടികള്‍ക്കുമൊപ്പം ചിക്കാഗോയ്ക്കടുത്ത് താമസിക്കുന്നു. ഈണത്തിലെ മൗനാനുരാഗം എന്നു തുടങ്ങിയ യുഗ്മഗാനം എഴുതി.

Comments

Oh Dona Mayoora

Really , I am a fan of you. Your songs always lead me into the fantasy world.