ശ്രീകാന്ത്

 

Sreekanthതിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി. ഇപ്പോൾ സിംഗപൂരിൽ സിംഗപൂർ എയർലൈൻസിൽ പണിയും പഠിപ്പും.

Email: sreekanthpothuval(AT)gmail.com

Blog: http://vasanthageethangal.blogspot.com