ഹൃദയം അലിയും നാദം

ആൽബം: 
സംഗീതം: 
ആലാപനം: 


If you are unable to play audio, please install Adobe Flash Player. Get it now.

ഹൃദയം അലിയും നാദം
ആ നാദം ഹംസനാദം
പാടുകയാണെൻ വീണയിലാരോ
പതിവായ്‌, പദമായ്‌, പ്രിയമായ്‌
 
പല്ലവി പാടുന്ന കിളിമകളോ
പൊന്മണിക്കൊലുസ്സിന്റെ കളമൊഴിയോ
പ്രണയവസന്തത്തിൻ ശ്രീരാഗമോ
ആരാരുമറിയാത്തോരനുരാഗമോ
അലരിതളുണരുമൊരസുലഭസുരഭില
നിമിഷമൊരനിതരലഹരികളനുദിന
മേകിടുന്നൊരാത്മബന്ധമകമല
രൂറിവന്നുതേൻകണങ്ങളഴകൊടു
പതിവായ്‌, പദമായ്‌, പ്രിയമായ്‌....
 
മധുരമൊരോർമ്മതൻ കുളിരലയോ
മഴയുടെ ശൃംഗാര രതിമന്ത്രമോ
കഥപറയും കാറ്റിൻ കിന്നാരമോ
ഒരുചുംബനത്തിന്റെ നിശ്വാസമോ
കനവുകളിതുവഴിയിനിവരുമിരവുക-
ളരികിലൊരനുമതിവരുവതിനരുളിടു
മെങ്കിൽനിന്റെയാർദ്രനീലമിഴികളിൽ
നീന്തിടും മരാളമാകുമിനിയിവൻ
പതിവായ്‌, പദമായ്‌, പ്രിയമായ്‌....
 

Comments

kiranz
ഐശ്വര്യമായി ഒരു കമന്റിട്ട് ഉദ്ഘാടിക്കട്ട്..
Anonymous
varikall nannayittundu.paattathu Avasaana bhagam nannayi;stansayute thudakkum vallathe strain cheytha pole thonnikkum. unnikrishnan. vukn@myself.com
Anonymous
Hi Hisham, Kurup, Unnikrishnan & Anonymous! Thanks alot for your encourahing comments !
Anonymous
Superb....!
Anonymous
Rama superb, composing and sing and lyrics Kurup
Anonymous
this song is one of the best composition in hamsanadam i have ever heard.... my hearty congrats and gratitude for utilizing hamsanadam very effectively.... HISHAM
Anonymous
Anonymous
Hi Rajesh... Are you alumnus of NSS? Its a very familiar voice. -Ajeesh
Anonymous
hi....ambily....rajesh...i am padman....i heard ur songs & lyrics...fantstic in words & superb by heart ... my best rgrds & wishing u all a happy.....onam............[soubhagyampadmakumar.+91 9747965275.padmancrd@gmail.com ]pls visit our site.www.aswamedham.com.v r startmedia relations,the first e-mail paper in malayalam.ing an e-mail newspaper on onam day ....
Anonymous
visited the site after reading writeup in Hindu news paper.After hearing your song it was a treat for the ears and mind as well.Good lyrics and composition .All the best wishes and heartfelt congratulations for your venture Dr.Poulosekutty.M.K. Ruby Dental Clinic Kunnamkulam. poulosekuttymk@yahoo.co.in
Anonymous
thaks for make it possible
Anonymous

VERE NICE